Správný, úplný a čistý překlad Poselství Grálu lze objednat na:

ABDRUSHIN.CZ

Ve Světle Pravdy

 

Poselství Grálu

 


 

od Syna Člověka, Abd-ru-shina

 

je živé Slovo Boží, dané do formy pozemských slov pro všechny, kdo hledají Pravdu, duchovní vzestup, k jejich pomoci, požehnání a štěstí, pokud se jej jednotlivec či lidstvo chopí jako záchranného lana v nouzi. Pouze původní předválečné vydání z roku 1931 od samotného Syna Člověka, Abd-ru-shina je nepokřiveným Slovem, pravým Poselstvím Grálu, které lidstvu přinesl On, je čisté, nezfalšované, nenese v sobě rozpory a další špatnosti, které je možné do něho později vnést jen lidským pochybením, a za kterým v pozadí stojí temno. Svojí obsáhlostí a velikostí je toto Poselství nevyčerpatelné a jen ten, kdo opravdově hledá v něm může nalézt. Nejen vše nutné pro člověka a jeho bytí, je obsaženo duchovně i pozemsky v tomto Poselství, ale jde dalece dále až k východisku všeho bytí, podává tím úplné vědění a naplňuje slova Syna Božího Ježíše:

„Ale až přijde on, Duch Pravdy, uvede vás do celé pravdy“.

     Dílo Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu nemá nic společného s novým náboženstvím, nějakou sektou, církví, hnutím, pozemskou organizací, ale stojí nyní s požadavky před lidstvem, mluví zřetelně k jednotlivci jako poslední milost od Boha před posledním soudem. Povrchní, vlažní nebo leniví lidé mohou a také se to stává, spojovat toto Poselství Grálu okamžitě, bez vlastního hlubšího poznání s nějakou sektou nebo hnutím. Poselství Grálu nepatří žádnému spolku nebo hnutí, je to Boží poselství celému lidstvu. Od Boha přišlo, Bohem dáno lidem k použití, avšak nikomu z lidí nepatří. Autor sám nepřišel založit žádnou sektu, církev nebo něco podobného a také toto nezaložil. Toto Slovo máte žít v sobě a ono vám nemá být prostředkem k vaší pozemské obživě a výdělkům a tím prostředkem vašeho obchodu, aby vám zajistilo finanční příjem, je to proti vůli autora!